БТПП участва в проект за учене през целия живот

Четвърта работна среща по проект „V-ALERT”, финансиран по Програма за учене през целия живот, се провежда в рамките на 16-17 април в гр. Ларнака, Кипър. Българската търговско-промишлена палата е партньор по проекта заедно с още 5 организации от Гърция, Кипър, Хърватия и Сърбия.

По време на срещата бе представен напредъкът в изпълнението на дейностите. БТПП е водеща организация по работен пакет 5 и отговаря за прилагането на плана за управление на качеството на проекта (project quality management plan), процеса на вътрешното оценяване и провеждането на независима външна оценка. В рамките на срещата бяха представени изводи, препоръки, положителни и отрицателни характеристики от извършена от БТПП оценка на разработен план за експлоатация на продуктите, както и информация за удовлетвореността на партньорите от изпълнението на проекта до момента, предстоящи задачи по работния пакет и срокове за изпълнението им.

Основна цел на проекта е разработване на онлайн среда за електронно обучение, насочена към различни целеви групи като ученици и учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели, служители на фирми, администрация. В момента е разработена демо версия на виртуалната среда, която ще бъде завършена и готова за тестване през есента, когато БТПП ще организира демонстрационни сесии за представители на българския бизнес.
Подробности за предстоящите сесии ще бъдат публикувани на страницата на Палтата и в Инфобизнес.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.