БТПП предлага безплатни енергийни одити

Българската търговско-промишлена палата предлага безплатни енергийни одити на фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхност, съобщиха от пресофиса на Палатата.

Кандидатите за такива одити трябва да отговарят на определени условия:

        –  Фирмата да работи в областите: управление на отпадъците или обработване на метални, пластмасови или дървени повърхности

          –    Производствената/преработвателната база да е на територията на София град или София област.

Одитът ще се извърши от консултанти на БТПП, като разходите ще бъдат поети от Палата в рамките на прокт WE_EEN, съфинансиран от Европейкста комисия по рамкова програма за „Конкурентноспособност и иновации”. Услугата е предназначена за малките и средни предприятия.

Проект WE_EEN цели увеличаване на предоставяните екологични услуги на малки и средни предприятия, намаляване на влиянието на дейността им върху околната среда, подпомагане на европейските фирмите в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности, предоставяне на екологични услуги за предприемачите чрез мрежата Enterprise Europe Network.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.