БТПП настоява за по-малко бюрокрация и стимулиране на растежа

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразява опасения, че в следствие на острата реакция от страна на синдикатите към различни предложения от работодателските среди за подобряване на бизнес средата, в обществото се създава предварителна негативна представа и се подценява полезността на предложенията на Палатата. Това се посочва в позиция на БТПП, разпространена днес. От Палатата припомнят, че на среща на работодателите и организациите, влизащи в състава на НСТС, е била постигнато принципна договореност всички синдикални и работодателски предложения да бъдат обсъдени в тристранката.

Предложенията, които е направила БТПП третират очевидно излишни административни тежести за микро-, малките и средни предприятия в страната, които и сега не се изпълняват, но са основа за корупционни практики. Друга част от предложенията на Палатата са за отпадане на редица изисквания, които са безспорно неадекватни за пазарната икономика остатъци от предишни режими в България. Такива са например, задължението за работодателите да предоставят движимо и недвижимо имущество на синдикалните организации и задължението работодателите да допускат контрольори от синдикатите. Не е чудно съществуването на такива разпоредби, след като Кодексът на труда (КТ) е приет през 1986 година, а синдикатите и днес упорито отказват да започне работа по нова редакция на КТ, съответстваща на промените в България след признаването й за функционираща пазарна икономика и присъединяването й към ЕС.

Най-скромните изчисления показват, че приемането на предложенията на БТПП ще освободи значителен потенциал на микро-, малките и средни предприятия да се занимават с предприемаческа дейност и да бъдат по-конкурентоспособни, което в дългосрочен план е в интерес и на синдикатите и би следвало да бъде оценено позитивно и от тях.

Вместо предложенията на БТПП за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес климата да бъдат оценени и анализирани, беше отговорено с тотално отричане, даже по отношение на безспорни въпроси като необходимостта от графици за отпуските, например.

Особена загриженост буди факта, че синдикатите се ангажират в политическа дейност и очевидно насочват енергията на своите членове единствено към високи заплати, повече отпуски, повече социални придобивки за сметка на неглежиране на такива важни елементи от производствения процес като обучение и квалификация, организация на труда, адекватно определяне на трудовите норми. Така се насажда погрешна позиция у работниците, че те нямат грижа за подобряване на ефективността на фирмата, в която работят, а е факт, че високите заплати в една фирма и животоспособността на фирмата зависят от конкурентоспособността на нейната продукция, коментират от БТПП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.