БТПП издава на фирмите сертификати за форсмажор във връзка с блокадата на ГКПП

Българската търговско-промишлена палата напомня на предприемачите, че във връзка с блокирането на гранични пунктове на българо-гръцката граница, поради стачните действия на гръцките фермери и недопускане преминаването на товарни автомобили, се очаква да възникнат проблеми между български и/или чуждестранни фирми с техни партньори, свързани с ненавременно /забава/ изпълнение на сключени външнотърговски договори.

Съгласно обичайната международна практика, в тези случаи българските фирми се обръщат към БТПП за издаване на сертификати, удостоверяващи настъпилото събитие, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на тези договори. Палатата издава такива сертификати, като се основава на официален документ, издаден от независим орган (министерство, общински власти и др.), доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.

За улеснение на предприемачите, БТПП е изпратила писма до съответните ресорни министерства за осигуряване на такъв общ официален документ, в който да се съдържа справка, характеризираща събитието и периодите, през които са били затворени гранични пунктове на българо-гръцката граница. Документът ще може да се ползва от всички фирми, засегнати от блокадата.

Българската търговско-промишлена палата издава сертификатите за форсмажор в качеството си на независима, международнопризната организация, поради което тези документи се приемат като доказателство от международните и българските арбитражни институции.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на търговците и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. Подробна информация за сертификатите за форсмажор ще намерите на сайта на БТПП.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.