БТПП и търговски вериги ще работят заедно срещу нелоялни търговски практики

Сдружението за модерна търговия /СМТ/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подписаха „Споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти”. Документът е част от усилията на двете бизнес организации за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хранителни стоки до предлагането им на крайния потребител.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. БТПП е една от четирите национално представителни работодателски организации в страната. Палатата има над 53 000 членове. Сред тях са някои от най-големите браншови организации на производители и доставчици от цялата верига на доставки на хранителни стоки като асоциациите на месопреработвателите, на млекопроизводителите и млекопреработвателите, на фермерите, на производителите на етерични масла, парфюмерия и козметика, на пчеларите, на преработвателите на плодове и зеленчуци, на пивоварите, на хлебопроизводителите и сладкарите, лозаро-винарската камара и др.

Сключеното споразумение между Палатата и Сдружението е изготвено на основата на експертните анализи на авторитетни международни организации и опита при изработването на ефективни решения срещу нелоялните търговски практики, натрупан от инициативата за саморегулации в ЕС (Supply Chain Initiative). То е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти.

Документът беше подписан от изпълнителния директор на СМТ Йордан Матеев и от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

„Споразумението между нашите две организации е продължение на последователната политика на СМТ за въвеждане на саморегулацията по веригата на доставки на хранителни стоки. Ние вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация. Така, както това се случва на развитите европейски пазари, които отдавна са поели по този път”, коментира Йордан Матеев.

От своя страна председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви: „Споразумения за стимулиране на добрите търговски практики по веригата на доставки на хранителни стоки са израз на постиженията на гражданското общество във водещи демокрации“ и добави, че очаква сключеното споразумение да допринесе за засилване на лоялната конкуренция на пазара, което ще е от полза и за производители, и за търговци, и за потребители.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.