БСК: Законодателната свръхактивност генерира нестабилност

За 83 работни дни в 43-ото Народно събрание са внесени 166 законопроекта или средно по 2 законопроекта дневно. Първенец по желание за промени е Наказателният кодекс. Резултатът от тази парламентарна активност е нестабилност и непредвидимост не само на политическата, но и на индустриалната, а оттам – и на социалната среда, коментират от Българската стопанска камара (БСК).

БСК е осъществила своебразен мониторинг върху законодателната активност на 43-то Народно събрание от началото на неговия мандат до 10 март тази година. В периода 27.10.2014 г. – 10.03.2015 г. са внесени 166 законопроекта, като 148 от тях (без 14 ратификации и 4 специфични законопроекта) са включени в листата на интереси на БСК и нейните членове – индустриалци и работодатели.

30 законопроекта (или 1/5) са свързани с промени в действащото законодателство повече от един път за посочения период. Първенец по желание за промени е Наказателният кодекс (6 законопроекта), следван от Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Гражданския процесуален кодекс и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (по 5 законопроекта), Закона за движението по пътищата, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Закона за горите (по 4 законопроекта), Закона за данък върху добавената стойност, Закона за енергетиката, Закона за МВР и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (по 3 законопроекта) и още 18 закона с по 2 проекта за промени.

Най-голяма активност като вносители проявяват народните представители от ПГ на партия “Атака” – 24 законопроекта. По 15 законопроекта са внесени от Министерския съвет, от ПГ “БСП лява България” и от ПГ “Реформаторски блок”. По 10 законопроекта са внесени от депутатите от ГЕРБ и Патриотичния фронт. 9 законопроекта са внесли народни представители от Движението за права и свободи. Без самостоятелно внесени законопроекти са депутатите от Български демократичен център и АБВ, които участват като съвносители в по 2 законопроекта.

Общият брой на внесените законопроекти е по-малък от броя на вносителите, защото част от законопроектите са внесени от народни представители от няколко парламентарни групи.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.