Брюксел спря всички плащания към България

В момента са блокирани всякакви плащания от Еврокомисията към всички бенефициенти в България, надяваме се парите да тръгнат от края на януари, заяви заместник изпълнителният директор на Сдружението на общините Емил Савов пред БНР в понеделник. Ограничаването на целия ресурс на спряната от Еврокомисията Оперативна програма "Околна среда" е за предпочитане пред прегледа за нередности на отделните проекти, смята Савов. Той се аргументира, че това решение ще отнеме само месец.
Нов одит на всички общински проекти до момента, които са около 400, един по един, като знаем как работи системата, аз не го виждам за по-малко от 6 месеца да излезе с някакъв резултат, като дотогава всичко ще бъде спряно – мисля, че никой в държавата не го иска.
Тепърва предстои да се уточни с колко процента ще бъде корекцията. За тази цел общините ще се срещнат с министър Искра Михайлова в средата на януари.
По-късно през деня екоминистърът каза, че проверките за междинните плащания по ОП „Околна среда” да приключат през февруари. "Ако всичко е наред, и Европейската комисия е съгласна с мерките, които сме предприели, комисията може да освободи средствата веднага. Т.е. ако приключим през февруари, средствата може да бъдат освободени през март, посочи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова при отчета на работата на министерството през второто полугодие на 2013 година. „Имаме пълна яснота по това как да изпълним изискванията на ЕК по отношение на спирането на междинните плащания по програмата. Предприели сме няколко мерки. Имаме консултации с одит на средствата от Европейския съюз, в резултат на които ние тръгваме към проверка на всички обществени поръчки 2010 – 2011 година. Вариантът с вадене на извадка отпада. Паралелно с това дублираме одита си, с което се съобразяваме с исканията на ЕС. Налагането на финансови корекции ще се правят там, където има забележки от писмото на ЕК”, добави Михайлова.
По думите й, обществените поръчки са повече от 300, на стойност над 50 хил. лв.
Общините имат само три дни за подписване на договорите по Програмата за развитие на селските райони, за да не загубят пари, подчерта той. За тези три дни всяка една от тези общини трябва да свика заседание на Общинския съвет, за да даде гаранция по аванса. В същия срок трябва да се подпише договорът, да се даде искането за авансово плащане към ДФ "Земеделие", за да може тия 50% ресурс да постъпят към сметките им преди 20-и декември, когато банките приключват обработка, каза Савов.
Заместник-директорът на Сдружението на общините предупреди, че таксата за депониране на битови отпадъци ще скочи рязко след 2016-а година. Проектонаредба, съгласувана между общините и екоминистерството, се бави вече близо месец:
В наредбата, която е съгласувана с нас и в момента е в министерството на финансите, се разбрахме от следващата година, в размер от 15 лева – да стане 22 лева. Увеличаването е плавно – до 2016-а година включително – с около 5-6 лева годишно. От този период нататък има по-сериозен скок. Презумпцията за това условно разделение на сроковете е, че до 2016-а година би трябвало да са налице и да бъдат използвани всички възможности на бъдещата ОВОС за компостиране, за намаляване, за всички тези мерки, които намаляват количеството на отпадък, който се депонира в сметището.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.