Брюксел с 4 нови наказателни процедури срещу България

Европейската комисия изпрати на България последни предупреждения по четири открити по-рано наказателни процедури: пътна безопасност – за обмен на информация за пътните нарушения; енергийна ефективност – за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност; околна среда – за ограничаване на излагането на гражданите на серен диоксид, и единно европейско небе – за установяване на санкции за авиокомпании, нарушаващи правилата на ЕС за управление на въздушното движение, предаде БНР.

И по четирите случая страната ни има двумесечен срок за реакция. Иначе рискува дела в Европейския съд.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.