Брюксел ни шамароса с пет наказателни процедури накуп

Европейската комисия (ЕК) обяви пет наказателни процедури срещу България в областите здравеопазване и политика за потребителите, околна среда, правосъдие, транспорт и морско дело и рибарство. Тези мерки се предприемат срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

Една от процедурите е нова, по другите четири страната получава последно предупреждение, след което случаите може да бъдат внесени в Европейския съд.

От Брюксел настояват София да започне пълното прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване, предвиждаща пациентите да получават здравно обслужване в друга държава от ЕС и да искат възстановяване на разходите за него в своята родина. В ЕС 13 държави не са въвели или не са въвели напълно тази директива в своето национално законодателство, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. България и останалите страни разполагат с два месеца, за да съобщят на комисията мерките, които са взели за въвеждане на Директивата. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Втората наказателна процедура е свързана със замърсяването на въздуха с фини прахови частици, които могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Според ЕК поне от 2007 г. насам практически на цялата територия на България нивото им превишава допустимите норми, затова от България се иска да подобри защитата на гражданите си срещу това замърсяване. Това искане е отправено към България и Латвия още през януари 2013 година и ако двете страни не предприемат действия, ЕК може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Третата наказателна процедура е заради невъведената в националното ни законодателство Директива за потребителите, която предвижда по-прозрачни цени, забрана на допълнителните такси при плащане с кредитна карта и по-дълъг период, в който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.

Освен това ЕК официално поиска от България, но и от Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Великобритания, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство (ФБВП), да подобрят своите блокове.

Това е първо официално писмо в тази област за България. Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на въздушното движение, а не според държавните граници. Те са решаваща стъпка към по-ефективна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа, се уточнява в прессъобщението.

Всички страни от ЕС трябваше да са привели в действие своите ФБВП до 4 декември 2012 г.

В изпратените днес официални уведомителни писма ЕК настоява от държавите да предприемат действия за оптимизиране на изпълнението на ФБВП и услугите за въздухоплаване.

На пето място, Брюксел иска от България, но и от Гърция и Словения, да осигурят пълно спазване на регламента на ЕС за контрол на риболова, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация с другите държави от Общността. От 1 януари 2010 г. тези изисквания са задължителни за всички държави в ЕС.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.