Брюксел демонстрира решимост в борбата с трафика на хора

В Брюксел се проведе конференция на високо равнище по повод Деветия ден на ЕС за борба с трафика на хора, която обедини високопоставени политици и експерти за дискусия относно пътя напред за борба с „модерното робство”, както е известен трафикът на хора. Форумът откриха комисарят по миграцията Димитрис Аврамопулос, координаторът на ЕС за борба с трафика на хора Мирия Василиаду и министърът на правосъдието на Люксембург Феликс Браз. Основната цел на тазгодишната конференция бе да насърчи предприемането на конкретни действия и прилагането на съществуващата правна и политическа рамка на ЕС за по-ефективна борба с трафика на хора.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел беше оратор в панела, посветен на съдебното преследване на трафикантите. Тя призова за засилване на трансграничното сътрудничество между националните служби за засичане на активите, придобити от престъпления, което би гарантирало пълното проследяване на паричните преводи. Мария Габриел отбеляза също, че приемането на Пакета „Интелигентни граници“, регистриращ данните за влизане и излизане на граждани на трети страни, и осигуряването на достъп на правоприлагащите органи до него могат да доведат до положителни резултати при полицейските разследвания.

“На Европол следва да бъдат предоставени адекватни инструменти за ефективна борба с трафика на хора. Това включва осигуряване на техническа подкрепа и засилване на сътрудничеството”, подчерта още зам.-председателят на Групата на ЕНП. Представителят на Европол потвърди, че механизмите за сътрудничество с държавите-членки действително трябва да бъдат подобрени и да се разследват не само трафикантите, но и други организирани престъпни групи, тъй като често са замесени в извършването на няколко престъпления едновременно.

Мария Габриел и президентът на „Евроджъст” Мишел Конинс изразиха съгласие, че е необходимо да се създадат мултидисциплинарни екипи, способни да действат заедно срещу трафика на хора. “Ролята на Евроджъст трябва да се засили за по-нататъшно увеличаване на броя на съвместните разследвания. Нужно е също така да увеличим броя и разширим обхвата на специализираните обучения в областта на трафика на хора. В момента предимно прокурори и съдии се възползват от 90% от средствата, отпуснати от Европейската комисия за обучения. Тези обучения трябва да обхващат практикуващите юристи, както и специалисти от други сектори, напр. IT специалисти”, изтъкна Мария Габриел.

„Трябва да се гарантира по-систематична и последователна координация между държавите-членки и агенциите на ЕС, да се осигури ефективно прилагане на съществуващите инструменти и да се насърчава задълбоченото сътрудничество с трети страни. Нито Европа сама, нито държавите-членки по отделно са в състояние да се справят с това глобално предизвикателство. ЕС може да бъде в предните редици на борбата срещу трафика на хора”, заключи Мария Габриел.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.