Бойко Великов: Електронните обществени поръчки ще ограничат корупцията

Електронните обществени поръчки са сериозен фактор за ограничаване на възможностите за корупция. Приемането на второ четене от Народното събрание на текстовете, които предложи ЦППКОП за електронизация на обществените поръчки, е един сериозен акт за ограничаване на корупцията в една от най-рисковите зони”, обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов на кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки”, организирана от Камара на строителите в България (КСБ).

На форума бяха обсъдени новите текстове на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Вицепремиерът по икономическото развитие доц. Даниела Бобева благодари на ръководството на ЦППКОП за направените предложения по ЗИД на ЗОП, които бяха потвърдени от депутатите. Електронните платформи, които са записани в закона, са предложени в техническата част на „Модела на решение в областта на обществените поръчки”, който ЦППКОП представи през февруари 2013 г.

Бойко Великов заяви, че Центърът ще продължи сътрудничеството с КСБ по темата електронни обществени поръчки, с цел елиминиране на „субективния фактор, който има корупционни измерения”. Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ, припомни, че Камарата бе първата браншова организация, с която ЦППКОП подписа Меморандум за сътрудничество.

„Бях впечатлен от антикорупционните мерки на КСБ – регистъра на строителните фирми и мониторинга на обществените поръчки. Подобна публичност ограничава възможностите за корупционни действия”, каза още Бойко Великов.

Елеонора Николова, заместник-директор на ЦППКОП, акцентира в изложението си върху тенденциите в евродирективата за обществените поръчки, заложени в ЗИД на ЗОП.

„Обществените поръчки са важен инструмент за постигане на оживление при малките и средни предприятия и създаване на работни места. За това допринася и разделянето на големите обществени поръчки на обособени позиции”, обяви Николова. Тя допълни, че новата евродиректива акцентира върху ролята на т.нар. „центрове на знанието”, които фигурират в предложенията на ЦППКОП като „центрове за възлагане на обществени поръчки”. Подобни звена ще помогнат за преодоляване на дефицита от експерти в тръжните комисии и ще подпомогнат както възложителите, така и малките и средни фирми. Николова припомни, че до 2017 г. трябва да се премине към електронна комуникация между възложители и изпълнители на обществени поръчки.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.