БНБ се разграничи от действията на квесторите на КТБ

БНБ, със специално съобщение, се разграничи от действията на квесторите на КТБ часове след като стана ясно, че Софийска градска прокуратура е разпоредила те да бъдат разследвани за злоупотреба със служебно положение. В позицията на Централната банка се изтъква, че квесторите на КТБ никога не са искали от БНБ, а съответно БНБ никога не е издавала предписания за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на влогове на КТБ с нейни клиенти

Ето и самото съобщение, разпространено от БНБ:

Във връзка с коментари и дискусии по отношение на действията на квесторите на КТБ, БНБ прави следните уточнения:

Квесторите на банка, поставена под специален надзор, упражняват самостоятелно своите правомощия в рамките на действащото законодателство, освен когато Българската народна банка издава задължителни предписания към тях.

Квесторите на Корпоративна търговска банка никога не са искали от БНБ, съответно БНБ никога не е издавала предписания за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на влогове на КТБ с нейни клиенти.

С решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор от 20.06.2014 г., на КТБ изрично е било забранено да извършва банкова дейност, включително каквито и да било платежни операции между сметки на клиенти. Единствените операции, които са били разрешени на банката с решение на УС на БНБ от 15 август 2014 г., са платежни операции за целите на погасяване на кредити със средства на кредитополучателя, негови съдлъжници или поръчители.

Намаляването с административен акт на лихвите по депозити в банка, поставена под специален надзор, не касае договорния процес между страните, в който се предоставят взаимно договорени привилегировани лихвени условия и не прави влоговете с привилегировани лихвени условия гарантирани влогове. Посочената позиция е потвърдена с решение на УС на БНБ и УС на ФГВБ от ноември 2014 г. и изпратена писмено на квесторите на КТБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.