БНБ продава по 78 лв. монета с номинал 10 лв.

Българската народна банка пуска в обръщение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Самуил” от серията „Средновековни български владетели”. Това съобщиха от БНБ. Монетата ще бъде пусната в обращение от 25 март 2013 г. Тя ще се продава на касите на БНБ за 78 лв. с включен ДДС. На лицевата страна на монетата в позлатен медальон е изобразена пластична интерпретация на средновековна миниатюра – смъртта на цар Самуил. Отдолу са емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. На обратната страна на монетата във вътрешен кръг, отделен със зрънчест пръстен, е изобразена сцена от средновековна миниатюра – битка между българската и ромейската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ЦАР САМУИЛ”.

Автори на художествения проект са Иван Тодоров, Тодор Тодоров и Георги Тодоров.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.