БНБ понижи лихвите по депозити, давани от КТБ и Креди Агрикол

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да намали, считано от 01.07.2014 г., лихвените проценти по депозити на „Корпоративна търговска банка“ АД до средния им пазарен размер за банковата система по видове, матуритет и валути, изчислен съгласно лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към май 2014 г. Същата мярка се прилага и по отношение на дъщерното й дружество „Креди Агрикол България“ ЕАД. Това става ясно от съобщение на сайта на Централната банка.
В него се посочват и съответните членове от Закона за БНБ и Закона за кредитните институции, въз основа на които е взето решението за понижаване на лихвите по депозитите.
С незабавното изпълнение на решението на БНБ се натоварват квесторите в двете банки.

Освен това, в съответствие с представения вчера на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната, Управителният съвет на Българската народна банка прие промени в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение при условията на чл. 33 от Закона за БНБ.

Съгласно решението, изискуемият процент на обезпечението по чл. 6 от Наредба № 6 се установява на 110 на сто от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.