БНБ отчита срив на чуждите инвестиции през февруари

Тенденцията за намаляване на чуждестранните инвестиции се задълбочава, показва анализът на БНБ. От публикуваните данни се вижда, че през февруари 2014 г. в страната са влезли 41.3 млн. евро, което е намаление със 72.9% в сравнение със 152.5 млн. евро през миналия февруари. Намаление има и спрямо първия месец на тази година, когато бяха бяха отчетени 72.8 млн. евро. Така за януари и февруари у нас са влезли общо 114.1 млн. евро. В сравнение с първите два месеца на миналата година, когато инвестициите са били 223.3 млн. евро, намалението е с 48.9%.
За цялата минала година в страната ни влязоха 1.229 млрд. евро – със 17% по-малко спрямо 1.481 млрд. евро през 2012 г. Според едно от последните проучвания на Българската агенция за инвестиции чуждите компании разпознават страната ни, но я заобикалят. Непрекъснатите нападки към големи външни инвеститори – индустриални предприятия и търговски вериги, както и натискът срещу ЕРП-тата със сигурност засилват тревожната картина и карат потенциалните инвеститори да са предпазливи.
През първите два месеца на тази година статистиката отчете и сериозен спад на износа – с 5.9% общо за двата месеца в сравнение с година по-рано. Засега няма и особено оживление при вътрешното потребление.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.