БНБ ни струва 93 млн. годишно – 25% от тези пари са за заплати

Българският данъкоплатец плаща третата пенсия, здравното обслужване (явно извън покритото от НЗОК), както и уроците по английски език и други необходими езици на служителите в Българската народна банка. Това съобщи Offnews, цитирайки данни от публикувания доклад на БНБ за бюджета за 2015 г. и основните цели и задачи на банката през следващата година. От този доклад става ясно, че разходите за персонала през 2015 г. ще са 23 276 000 лв. (25% от общите разходи). Те са увеличени със 198 хил. лв. спрямо утвърдените средства за 2014 г.
Социалните разходи в БНБ пък са кръгло 10 % от размера на сумата, предвидена за заплати – 2,254 млн. лева. С тях се плащат допълнително доброволно пенсионно осигуряване, допълнително медицинско обслужване, издържат се почивните бази и други социални дейности.

Освен това в бюджета на БНБ има графа “други административни разходи”. За тях са предвидени 2 204 000 лева (2.4%), с които ще се платят командировки и за обучение на персонала, вкл. пари за “достигане на необходимите нива за владеене на английски и други чужди езици”, пише в доклада на БНБ.

Освен това през 2015 г. ръководството на БНБ предвижда да даде 2 685 000 лв. за консултантски услуги и 1 760 000 лева за текущи ремонти.

От документите не стават ясни две дълбоко пазени тайни: колко е общата численост на персонала на банката, както и какви са възнагражденията, които получават управителя и управителния съвет.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.