БНБ направи рокада на квесторите в КТБ и Креди Агрикол

Започна заявената от БНБ и правителството проверка на активите и пасивите на банковата група КТБ, включително и на кредитния портфейл, и на инвестиционния портфейл, съобщиха от БНБ. В КТБ АД проверката се извършва съвместно от “ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, “ЪРНСТ И ЯНГ” ООД и “АФА” ООД, а в “Креди Агрикол – България” ЕАД – от “АФА” ООД. Проверката ще завърши в рамките на десет работни дни, както беше съобщено на 22.06.2014 г.

Междувременно с цел ускоряване и оптимизиране на работата на квесторите УС на БНБ извърши ротация.

Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев, досега квестори на “Креди Агрикол – България” ЕАД, са назначени за квестори на “Корпоративна търговска банка” АД; Христина Иванова Стамова, досега квестор на КТБ АД, е назначена за квестор на “Креди Агрикол – България” ЕАД заедно с Божидар Иванов Аршинков, междувременно заменил Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Промяната цели големината на екипите на квесторите да съответства на обема на работата с оглед на различната големина на двете дружества от групата КТБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.