БНБ: На групата около КТБ не достигат 6,5 млрд. ликвидност

Към настоящия момент в КТБ и банка “Виктория” продължава да има огромен недостиг от ликвидни средства за изплащане на задълженията към депозантите им, които са в размер на 6,227 млрд. лева за КТБ и на 285 млн. лева за Търговска банка „Виктория“ ЕАД.

Това се казва в писмо от Българската народна банка (БНБ), подписано от изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, Нели Кордовска и главния юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова, изпратено до Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC.

В писмото се заявява, че БНБ приветства усилията на финансовия консултант EPIC, представляващ основните акционери на КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява готовност да участва, в рамките на своите компетенции, в обсъждането на преструктурирането и оздравяването на групата на КТБ.

С цел бързо започване на разговорите е необходимо EPIC незабавно да представи споразумение, удостоверяващо рамките на предоставените им правомощия и лицата, които са оторизирани да представляват, се посочва в писмото на БНБ. Подчертава се също така, че в хода на разговорите е необходимо EPIC да предостави повече информация относно виждането за рекапитализиране на КТБ, включително конкретните финансови ангажименти, които лицата, представлявани от EPIC, са в състояние да поемат, както и начина и правните средствата, чрез които да стане това.

Уточнява се, че увеличаването на капитал, респективно прехвърлянето на акции в банка, се извършва при спазване на българското законодателство и съобразно изискванията на Закона за кредитните институции, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др.

По повод на разбирането на EPIC, изразено в предишно писмо до централната банка, че „държавната помощ ще представлява решаваща част от решението за рекапитализиране“, изрично се обръща внимание, че не БНБ, а Министерството на финансите е национален компетентен орган по отношение на отпускането на държавна помощ съгласно Закона за държавните помощи.

В тази връзка и с оглед на необходимостта от намиране на работещо решение за групата на КТБ в най-кратък срок се препоръчва EPIC възможно най-скоро да започне разговори с Министерството на финансите, с оглед изясняване на реалните възможности и условия, при които биха могли да получат държавна подкрепа.

В случай, че не бъде получена държавна помощ от българското правителство, EPIC следва да информира БНБ по какъв начин ще бъде осигурена нужната ликвидност за възстановяване операциите на двете банки от групата на КТБ, се казва още в писмото.

Във връзка с високия обществен интерес всяка информация в хода на разговорите, непредставляваща банкова или служебна тайна, ще бъде публично оповестявана, отбелязват от БНБ.

Копие от писмото е изпратено до министър-председателя и министъра на финансите на Република България.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.