Блокират обжалването на обществени поръчки

Действащата понастоящем тарифа определя следните такси:

– За жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 122к, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – 600 лв.

– За жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 14 1 от Закона за обществените поръчки – 850 лв.

– За жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 45 от Закона за обществените поръчки – 1700 лв.

С неясни мотиви правителството предлага увеличаване на таксите за обжалване на обществени поръчки, които вече могат да варират между 850 и 15 000 лв.

 

Дата на откриване:24.6.2014 г.

Дата на приключване: 07.7.2014 г.

Мотиви: Motivi (1)

Доклад: Doklad(3) (2)

Проект на постановление: PMS_Tarifa_122o_ZOP (1)

 

3 Comments

  1. 3. По същества за таксите. Принципната позиция на повечето работодатели по този въпрос е, че пропорционалните такси са неприемливи. Веднага обяснявам. Госпожо Златанова, представете си, че обжалвам поръчка с прогнозна стойност 300 000 и друга с прогнозна стойност 3 000 000 лева. Разликата в прогнозната стойност няма пряка връзка с услугата, която регулатора ще извърши, защото винаги се обжалва нещо дребно и конкретно. Например: отстранен е участник за това, че ръководителя на екипа няма 5 години опит. Подобно нещо може да се случи и на проект за 300 000 и за 5 000 000 лева. Ерго пропорционалната такса е неприложима. Но тъй като измененията в закона вече са факт във връзка с горните доводи предлагам минималната и максималната такса да се свият драстично. Предлагам долна граница 500 лева и горна 2 000 лева. Пак повтарям голямата прогнозна стойност не означава много работа на КЗК.

  2. Като представител на бизнеса бих искал да направя следните коментари:
    1. На всеки участник в процеса на обществени консултации, достъпен на Портала за консултации, а отскоро и на този прекрасен сайт, както и на всеки юрист е известно, че мотиви се готвят само за законопроекти. В случая няма законопроект. Тогава защо има мотиви, обяснете? Предлагам да махнете мотивите и да ги обедините с доклада.
    2. Наличието и на мотиви и на доклад въобще не дава яснота за причините, наложили изготвянето му. Ясно е, че то произтича от измененията на ЗОП. Тоест нова тарифа трябва да има. Оттук нататък нищо не е ясно по отношение на избраните максимални и минимални размери. На стр. 2 се казва, че има 1800 обжалвани поръчки, които били “Твърде много”. След твърдението, че са твърде много изведнъж се предлагат нови размери на таксите. Какво от това като има 1800 обжалвани? Не ви ли идва на ум, че “твърде високия”, според вас брой на обжалванията може да се дължи на други фактори. Например – администрациите масирано и нагло пишат документации с пороци. Как да не обжалваш като все повече и повече документации очевидно се вижда, че са за определен участник. Следователно в мотивите и в доклада по същество липсват каквито и да било репери, които да обосноват предлаганите нови такси. Преди да коментирам по същество за таксата предлагам някой да напише един грамотен доклад, в който да покаже защо таксите се диференцират точно по този начин. Освен ако целта не е била никой да не разбере нищо.

  3. Вестник Капитал чинно ви чете. Четири часа след като сте публикували новината Капитал я е преписал и също организира дискусия.

Leave a Reply

Your email address will not be published.