Блез Паскал: Между науката и религията

На 19-ти август 1662 година в Париж умира Блез Паскал.

Кой е Блез Паскал?

Вероятно няма човек, който да не е чувал поне веднъж името на този прочут френски философ, математик и физик. Той е роден на 19 юни 1623 година в Централна Франция, в град Клермон-Феран. Паскал е израснал в семейство на високо образовани за времето си хора. Баща му Етиен е съветник в кралския двор, аристократ и заема дълго време длъжността на съдия в Клермон- Феран. Той има значителни познания по математика. Занимава се усилено с геометрия. В тази среда израства неговият син, който още от малък започва интелектуалния си път именно с математика. За кратко време той напредва значително и едва на седемнадесет години публикува първото си съчинение по математика, посветено на коничните сечения. Неговият път продължава с все по нови и оригинални идеи, основно в областта на математиката, като той разработва една от първите сметачни машини.

Религията заема много важно място в живота на Блез Паскал. През 1646 година той попада под влиянието на идеите на реформацията. Под въздействието на Сен Сиран се запознава с религиозните виждания на нидерландския теолог Ян Сен, основател на религиозното течение янсенизъм, според което божията милост могат да получат само онези вярващи, които имат непоколебима вяра и полагат непрестанни усилия в борбата си срещу всичко несправедливо и зло. Това разбиране намира изключително силен отзвук л живота на Блез Паскал. Той става последовател и проповедник, обръщайки, в своето търсене на познанието, погледа си към Бог.

Въпреки това продължава и своите изследвания в областта на физиката и математиката. Това е времето, в което той работи активно върху теорията на вероятностите, както и в областта на хидростатиката. Занимава се активно и с аритметичните редове и биномните коефиценти. Негово творение е също така и характеристичния триъгълник, който става известен в математиката под названието триъгълник на Паскал. Той въвежда за пръв път и термина комбинаторика .

Занимава се активно с интегриране и по-специално интегралите на тригонометричните функции. Той е създател на елиптичните интеграли и първия калкулатор през 1642 година. В областта на физиката, той има значителен принос в хидродинамиката. Усъвършенства конструкциите на барометъра и хидравличната преса. Автор е на Законът на Паскал, който също има сериозни математически изчисления. В негова чест единицата за налягане от системата СИ е наречена паскал. На него е кръстен и един от първите езици за програмиране.

През 1656 прави опит да се занимава и с литература. Това довежда до написването на едно от малкото му художествени произведения- „Писма до един провинциал“.

Паскал се занимава активно и с философия и теология. Той е автор на съчинението „Мисли“, което е силно повлияно от заниманията му с геометрия. Дава едно от най-интересните определения на Бога, като го нарича сфера, чиито център е навсякъде, а окръжността никъде. Този странен начин на разбира е повлиян от виждането му, че Бог и вселената представляват едно и също нещо. Неговите философски разбирания са възприети и някак си станали част от трудовете на Киркегор, Достоевски, Борхес, Лафайет и редица други философи и писатели.

Паскал е един от първите учени, които се занимават с въпроса за историчността на Христос. Той твърдо вярва в Библията и смята Христос за реална историческа личност. Това повлиява всичките му теологични творби.

Социалните му разбирания са свързани с концепцията за общество, в което високият личен морал на управляващата класа е водещ.

Последните години от живота си Паскал прекарва в уединение, в обителта Пор-Роял. Там Паскал се опитва да постави основите на една от най-големите си творби-Апология на християнството.

Неговото здраве е значително влошено от неуспешните му опити с живак, които довеждат до хронична болка в зъбите и тежка бъбречна недостатъчност. Така, на 19-ти август 1662, без да е навършил 40 години и без да е завършил своя последен труд, умира един от най-големите мислители на Западна Европа.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.