Бизнесът: Нужно е да се поднови диалогът в тристранката

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе заседание на Национално представителните работодателски организации за подобряване на сътрудничеството и координацията. Сред разгледаните въпроси бе необходимостта от възстановяване на работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и разширяване на представителството в Управителния съвет на фонд „Условия на труд”.

Представителите на АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП взеха решение за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) да бъде предложен представител на БТПП.

Припомняме, че фонд „Условия на труд" бе създаден със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на странатапо програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.