Бизнесът настоява за прозрачно и действено служебно правителство

Във връзка със задачите и приоритетите пред служебното правителство държавният глава Росен Плевнелиев разговаря с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. На срещата по покана на президента бяха обсъдени и актуални икономически и социални въпроси.

Беше споделено виждането за необходимостта от провеждането на важни за обществото реформи в условията на тежко политическо противопоставяне и нестабилност. Като особено значими бяха откроени реформите в сферата на здравеопазването и необходимостта от „рестарт“ на пенсионната реформа. Наложителни са и мерки за ускоряване на усвояването на средствата от Европейския съюз, както и за възобновяването на плащанията по спрените оперативни програми, което ще бъде сред основните приоритети на служебното правителство.

На срещата беше очертан и консенсусът за необходимостта да бъде актуализиран бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. По отношение на предложената от правителството актуализирана програма на държавния бюджет синдикатите и работодателите увериха, че са готови да преосмислят позициите си, след като им бъдат предоставени конкретни данни по ключовите параметри, каквито са предложеното увеличение на тавана на държавния дълг, както и по отношение на разходната част на бюджета.

„Вярно е, че няма нито 1 отрасъл без проблеми и много от тях са в сериозна нужда, но БТПП е с резерви към всяко увеличение на бюджета, защото си дава сметка, че до голяма степен наличието на проблеми във всеки отрасъл е заради отсъствието и отлагането на важни реформи във всеки един от тях.“, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. Като примери, освен здравеопазването, той посочи и общините, които не успяха да се справят и тази година с важната за бизнеса и за гражданите задача – обвързването на плащането на отпадъците с принципа „замърсителят плаща“.

Председателят на БТПП подчерта, че работодателите очакват служебното правителство да работи прозрачно, открито и мотивирано по належащите за обществото въпроси.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.