Бизнес-климатът се влошава пети месец поред

От Националния статистически институт съобщиха, че общият показател на бизнес климата в България октомври се понижи през октомври с 0,5 пункта след спад с 2,6 пункта през септември, като това представлява влошаване на стопанската конюнктура за пети пореден месец. Основно влошаването на общия бизнес климат се дължи на понижението на стопанската конюнктура в промишлеността и търговията.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 1,1 пункта и през октомври след спад с 2,2 пункта през септември. Тенденцията е следствие на влошените очаквания на промишлените предприемачи за следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Поредно влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” спада през октомври с 2,9 пункта (след понижение с 1,2 пункта през предходния месец), дължащо се на по-неблагоприятните оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.