Бг-предложения за програмата на ЕС за достъпно здравеопазване

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев участва в Европейския здравен форум “Гащайн”, който за поредна година събра на едно място водещи професионалисти, вземащи решения в различни области на общественото здраве и здравното обслужване. Дискусията, посветена на програмата на Европейския съюз за достъпни системи на здравеопазване, бе открита от еврокомисаря по здравеопазване д-р Витенис Андриукайтис.

В своето изказване българският евродепутат подчерта, че макар правото на достъп до здравеопазване да е регламентирано в Хартата на основните права на ЕС, нуждите на европейските пациенти не се посрещат по еднакъв начин.
“Въпреки подобренията в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни различия и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на страните-членки на ЕС, както и между тях.”, допълни Ковачев.

Според него икономическата криза е довела до допълнително разширяване на тази пропаст, в резултат на което здравните неравенства са се задълбочили. Някои страни като България са засегнати особено остро от тези проблеми, които карат пациентите да мигрират към други държави от ЕС, за да намерят необходимото лечение. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа. Това прави наложително разглеждането на въпроса за достъпа на равнището на ЕС по начин, който да подкрепя и позволява на страните-членки да идентифицират и осъществят ефективни решения.

Българският евродепутат отправи конкретни предложения как тази цел може да се осъществи в рамките на ограничените правомощия на ЕС в областта на
здравеопазването:

“Достъпът до здравеопазване трябва да се измерва по обективен начин, който дава сравнима информация за отделните страни-членки и позволява да се идентифицират добри практики.”

Групата от евродепутати, която той инициира в началото на годината, вече е направила конкретно предложение за инструмент за измерване на неравенствата в достъпа до качествено здравеопазване. Ако предложението бъде прието, в бюджета на ЕС за следващата година ще бъдат предвидени средства за реализирането на пилотен проект.

“Основната цел на нашето предложение е да позволи разработването на политики, които да се занимават с неравенството в сферата на здравеопазването и бариерите по отношение на достъпа. Не можем да управляваме добре това, което не можем да измерим!”, подчерта Ковачев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.