Безразборното откриване на нови специалности било проблемът на университетите

Не е проблем броят на университетите у нас, а безразборното откриване на нови специалности, коментира образпред “24 часа” образователният министър съветите на проф. Люк Соте, който твърди, че трябва да намалим бройката на ВУЗ-овете у нас.  “През последните 25 г. не сме увеличили броя на държавните вузове. Създадени са 15 частни висши училища. Проблемът е, че всички започнаха да обучават по всичко”, заяви министър Красимир Вълчев.  Според образователният министър е неправилно разрастването на специалностите у нас.

“Оценката ни показва, че висшите училища са добри там, където са обучавали през 1990 г. Тя е направена въз основа на рейтинговата система за качество и за потребностите на пазара на труда”, посочи Вълчев пред “24 часа”.

“Има, разбира се, и новосъздадени професионални направления, които са добри, но те са по-скоро свързани с традиционния им профил. Например откриване на дентална медицина там, където е имало медицина. А не откриване на икономика там, където са обучавали по аграрни науки или в някои техническо висше училище”, настоя образователният министър.

Проф. Люк Соте от университета в Маастрихт даде шест съвета от специфичното партньорско изследване по европейската програма “Хоризонт 2020”, посветено на подобряването на модела на финансиране на научните изследвания на базата на постигнатите резултати. Според проф. Соте България трябва да има не повече от 8 университета, защото в Европа има неписан стандарт, че на милион жители се пада по един университет.
Сега в България съществуват 52 университета, 42 института към БАН, има и Селскостопанска академия. В същото време публичното финансиране за научни изследвания е 0,23 процента от БВП. То е и най-ниското в ЕС, каза проф. Соте.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.