Белгийската КВС Груп придоби ОББ и “Интерлийз”

Белгийската КВС Груп придобива “Обединена българска банка” (ОББ) и доставчика на лизингови услуги “Интерлийз” в сделка за 610 млн. евро и прибавяйки новите придобивки към портфейла си, включващ СИБанк и ДЗИ става най-голямата банковозастрахователна група в България.

Банковата група е постигнала споразумение с Националната банка на Гърция (NBG), която притежаваше ОББ, и придобива 99.9 на сто от банката и 100 процента от “Интерлийз”.

ОББ е четвъртата по големина банка в България по отношение на активи, с 8% пазарен дял в края на септември 2016 г. (11% пазарен дял при клиенти – физически лица и 8% пазарен дял при корпоративни клиенти). “Интерлийз” е третият по големина доставчик на лизингови услуги в България с 13% пазарен дял.

За разплащане на сделката КВС ще използва собствени ресурси/ налични средства за плащане в брой на цената за придобиване, съобщиха от компанията в петък.

Преди приключване на сделката ОББ възнамерява да направи извънредно плащане на дивиденти към NBG на стойност 183 милиона евро, което подлежи на одобрение от страна на Българската народна банка. В покупната цена тази дивидент е взет предвид  и така цената се равнява на 1.10 пъти от очакваната за 2016 г. балансова стойност на активите на ОББ и Интерлийз и на 1.29 пъти от очакваната за 2016г. балансова стойност след корекция с обезценки на стойност 81 милиона евро на собствения капитал, които КВС идентифицира по време на процеса на дю дилиджънс (прегледа на документацията).

КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г., когато купи СИБанк. С придобиването на ОББ пазарният й дял ще нарасне до около  11%. Потенциалните синергии (както за приходите, така и за разходите) се изчисляват на приблизително 20 милиона евро (преди данъци до 2023)

КВС присъства също и в българския застрахователен сектор с дъщерното си дружество ДЗИ, което е активно както в общо, така и в животозастраховане.  Прибавяйки “Интерлийз” в портфейла си, КВС ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от банкови услуги.

Приключването на сделката подлежи на регулаторно одобрение от страна на Българската народна банка (БНБ) и на Комисията за финансов надзор на Република България (КФН). Също така трябва потвърждение и от Националната банка на Белгия (NBB), на Европейската централна банка, както и одобрение от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с антимонополното законодателство.

Очаквания са сделката да бъде приключена най-късно през второто тримесечие на 2017 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.