БЕХ има 200 млн. административни разходи годишно

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Оказа се, че Българският енергиен холдинг (БЕХ) има 200 млн. лева административни разходи годишно. Което е колосална сума, поне за българските мащаби. А източник на новината е министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

На Български енергиен холдинг са дадени предписания за намаляване на административните разходи до края на годината с 10% или с около 20 млн. лв. Всички предприети от нас мерки ще бъдат представени пред КЕВР и ако тя счете за необходимо, ще промени ценовото си решение, съобщи днес Петкова след заседанието на Съвета по енергийна сигурност към Министерския съвет включващ представители на правителството, работодатели и синдикати. На заседанието е решено да се препоръча на правителството да създаде нов Фонд “Сигурност за енергийната система”, който ще има за цел да а подпомогне НЕК за справяне с финансовия дефицит, породен от необходимостта от изкупуване на енергия по дългосрочни договори и така да не се стигне до повишаване на цената на електроенергията нито за бита, нито за индустрията.

Той ще бъде попълван от приходите от продажбата на емисии въглероден диоксид и от пет процентна вноска върху приходите от продажбата на енергия на всички предприятия, производители на енергия в страната.

Очаква се от новата вноска да бъдат събрани около 200 млн.лв., съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя допълни, че фондът ще се управлява съгласно Наредба на МС, в която ще бъдат разписани неговите функциите, реда на събиране на приходите в него и на разходите, които той ще прави.

“Претендираме, че сме намерили добро решение за справяне с предизвикателствата в енергетиката – тарифния дефицит на НЕК и предстоящото либерализиране на енергийния пазар”, заяви пред медиите вицепремиерът Томислав Дончев.

Той отбеляза, че се предприемат цял пакет от мерки, които имат за цел да се ограничи свръхподпомагането в някои от секторите на енергетиката, както и да се балансира като цяло системата.

Министър Петкова заяви, че ще бъдат направени промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с определянето на цените за изкупуване на енергия от ВЕИ.

“Цялото количество енергия, което ВЕИ произвеждат над часовете, определени в ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ще се изкупуват вече не по цена на обществения доставчик, която сега е 125 лв. на мегаватчас, а по цена за излишък на балансиращия пазар, която в момента варира между 4 и 6 лв. за мегаватчас”, каза Петкова.

Другата промяна в законодателството предвижда от енергията, произведена от ВЕИ, която НЕК е задължена да изкупува по преференциални цени, да се приспада енергията за собствени нужди на централите като ще се намали и коефициентът на полезно действие на съответните мощности.

В интерес на истината идеята за създаване на Фонд за енергийна сигурност бе предложена в края на миналия месец от КНСБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.