ББР ще финансира безплатното саниране

На днешното си редовно заседание правителството одобри Споразумение с Българската банка за развитие по въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и изплащането на безвъзмездната финансова помощ, съобщиха от пресцентъра на “Дондуков” 1. На министрите на
финансите и на регионалното развитие и благоустройството е даден мандат да подпишат споразумението от името на правителството.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се осигурят по-добри условия на живот за хората в тях, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В проекта на споразумение се предвижда “Българска банка за развитие” АД да създаде и поддържа регистри на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране по отделните обекти и на сключените договори за целево финансиране, да извършва наредените плащания по отделните обекти, текущо олихвяване на формираните експозиции при условията на Програмата и др. Предвижда се МРРБ да погасява формираните по предоставеното целево финансиране на отделни обекти експозиции, за които е възникнало правото на безвъзмездна финансова помощ до размера на планираните по бюджета на МРРБ средства за тази цел.
С решението се предвижда областните управители да представят в МРРБ ежемесечно копия от подписаните от тях протоколи по чл.12 от договора за целево финансиране.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.