Банкови анализатори: През 2014-а предстои възстановяване на растежа

“В Европа, както и на глобално ниво, 2014 ще е година на възстановяване на растежа. За Еврозоната новата година ще донесе не само множество нови регулации в рамките на Базел III, но тя вече има и нов член – Латвия. Глобалните пазари ще станат свидетели на край на вливането на ликвидност след отмяната на американската програма за изкупуване на облигации. През първото тримесечие развиващите се пазари извън Европа ще запазят тенденцията на изоставане спрямо развитите пазари. Все пак, страните, ориентирани към реформи ще се представят по-добре”. Така Петер Брециншек, Директор на Райфайзен Рисърч започва своето представяне на “Стратегия за Глобалните пазари” и “Стратегия за Централна и Източна Европа” за първото тримесечие на 2014 г.

“През следващите 12 месеца не очакваме забележителни подобрения в растежа на страните от БРИК поради стартиране на структурни промени. Очакваме пик на глобалния растеж в началото на 2015 г., следователно прогнозите за БВП за тази година биха могли да бъдат над потенциалния растеж. Трябва да се отбележи също така, че разликите в растежа между страните в Еврозоната ще намалеят”, продължава Брециншек в презентация, разпространена от пресслужбата на „Райфайзен-България”.

Австрия преодолява икономическата суша

През второто полугодие на 2012 и първото полугодие на 2013 г. австрийската икономика беше в застой, последван от колебливо възстановяване на икономическата активност през третото тримесечие на 2013 г. За първи път от началото на 2012 г.  инвестициите в основен капитал и потреблението имаха по-голям принос за БВП (на тримесечна база) в сравнение с външната търговия, която преди бе основният стълб за растежа. Преобръщането на тенденцията на във вътрешното търсене, заедно с намаляващата зависимост от външната търговия, ще продължи да характеризира динамиката на бизнес цикъла и през предстоящите тримесечия.

“За идните тримесечия очакваме възстановяването на динамиката на растеж да продължи. Пикът в бизнес цикъла би трябвало да бъде достигнат през зимата на 2014/2015 г. За 2014 очакваме ускоряване на растежа до 1.5% в сравнение с прогнозния ръст от 0.3% през 2013, което ще бъде последвано от растеж от 2.3% през 2015 г., споделя Брециншек положителните си очаквания за Австрия.

Възстановяване на няколко скорости в ЦИЕ: Централна Европа поема лидерството

В сравнение с последните години, икономическата ситуация се промени значително. Докато страните от ОНД отчитаха най-висок растеж, от лятото на 2013 г. импулсът се измести към Централна Европа, като Полша, Чехия и Словакия поемат лидерската роля. “Докато очакванията ни за растеж в Централна Европа за 2014 г. са около 2.3%, прогнозата за страните от ОНД остава по-скоро умерена. По-конкретно, прогнозата за Русия е за растеж от само 1.7%, а за  Украйна – нулев растеж. Основната причина за това е липсата на модернизация в петролната и газова индустрия, а и производството на висококачествени потребителски продукти и пренасочването на изтичането на капитал към инвестиции в основен капитал все още са недостатъчни”, анализира Брециншек причините за по-слабия растеж в страните от ОНД.

Според него два фактора оказват влияния за лидерската роля на Централна Европа: ”Тя се възползва от силните икономически връзки с Германия, която е моторът на Еврозоната. В допълнение на това, продукцията в тези страни стана по-конкурентни спрямо вноса, поради ниските разходи за труд.”

САЩ: Фед започва нормализация на фискалните политики

След спекулациите през май и отлагането през септември, решението за отмяна на американската програма за обратно изкупуване на облигации вече е факт. Федералният резерв планира постепенно ограничаване на програмата, което да бъде завършено през четвъртото тримесечие на 2014 г. Въпреки това,  за тази година е планирано увеличение на балансовото число с 450 млрд. долара, което съответства на 3% от БВП.

“Все още имаме сериозни съмнения относно плановете на ФЕД за нормализиране на фискалните му политики. Причината за това е икономическият растеж през 2014 г., който се очаква да е значително по-добър от този през изминалата. Безработицата се очаква да намалее допълнително и в резултат на това, заплатите би трябвало да нараснат. Планираното по-рано ниво на безработицата от 6.5% се очаква да бъде достигнато през четвъртото тримесечие на 2014 г. Въпреки, че ФЕД сигнализира, че няма да увеличава лихвения процент до втората половина на 2015 г., очакваме първо увеличение още в началото на следващата година,” коментира Брециншек последните изявления на Фед.

Глобални пазари на акции: възвращаемостта на риска продължава да е по-атрактивна в сравнение с много алтернативи с фиксирана доходност

Дългосрочната доходност на държавните ценни книжа в САЩ и Еврозоната се очаква да нарасне в течение на годината, поради ускорения икономически растеж. С изключение на Русия и Турция, доходността на държавните ценни книжа в Централна и Източна Европа са относително ниски. Докато доходността в Еврозоната нараства през 2014 г., анализаторите очакват паралелно развитие и за държавните ценни книжа в Централна и Източна Европа, с ръст от около 50 – 70 базисни пункта спрямо края на 2013 г.

В светлината на често реално ниското или негативното представяне на сигурните инвестиционни алтернативни с фиксирана доходност, съотношението спрямо възвращаемостта на риска при глобалните акции изглежда балансирано, дори спрямо очакванията ни за съживяване на производството и умереното ускорение на растежа на приходите през 2014 г. Изтощението при цикъла на приходите ограничава потенциала за цените на акциите в САЩ, а по отношение на европейските акции препоръката е “купувай”. Положително влияние оказват продължаващата стабилизация на растежа в Европа, перспективата за увеличаваща се доходност и спредове, умерените оценки и липсата на инвестиционни алтернативи с висока доходност.

За региона на Централна и Източна Европа, анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват, като цяло, потенциал на догонване за индексите на капиталовите пазари. Все пак прогнозите за представянето за 2014 г. са доста различни и са в рамките на 6–13%. “В Полша очакваме ръст на печалбата за 2014 г. с умерените 2.5%.  Оценката за съотношението цена/печалба от 13.0 исторически погледнато е умерено и малко над нивата в Западна Европа. В допълнение на това, полското правителство разкри повече детайли около пенсионната реформа и частните пенсионни фондове могат да сменят позициите си като станат нетни продавачи по-бързо от очакваното.” –  така Брециншек обяснява по-ниската си оценка за полския индекс.

“С представяне от плюс 26%, румънският BET бе ясният лидер за 2013 г. Политическите и икономическите условия представляват добра основа за представяне над средното на индекса в Букурещ. Правителството си върши работата и запазва бюджетна дисциплина. Говорейки фундаментално, оценките на румънските акции изглеждат атрактивни, въпреки ръста в цените им. По отношение на индекса очакванията за съотношението цена/печалба  за 2014 г. е 6.5,” продължава Брециншек.

Цел за ATX: 2 800 пункта до края на 2014 г.

Видимото подобрение на макроикономическите данни би трябвало да са водещата сила за капиталовите пазари през 2014 г. Също така, продължаващата среда на ниски лихвени проценти оказва подкрепа на акциите като клас активи. Щефан Максиан, Главен анализатор на Райфайзен Центробанк обяснява: “В тази пазарна среда прогнозата ни е ATX  да достигне 2 800 пункта до края на годината.“ Въпреки, че представянето на австрийския капиталов пазар (ATX плюс 6%) и няколко други индекси в Източна Европа (напр. WIG 20 минус 7%, BUX плюс 2%) изостана през 2013 г. спрямо развитието в Западна Европа, допълнителното намаляване на риска и по-добрите пазарни условия, правят инвестициите в акции в региона по-атрактивни, смятат анализаторите на Райфайзен Центробанк. Очакванията за съотношение цена/печалба на ATX за 2014 г. са 11.9.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.