Банкови анализатори очакват растеж на БВП за второто полугодие

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ с коментар на макроикономическите данни, налични към август. Според анализа, ръстът на брутният вътрешен продукт през второто тримесечие на тази година е относително висок спрямо същия период на миналата.
„Реалният растеж на БВП през второто тримесечие на 2014 г. беше относително висок: 1.6% на годишна база. Увеличение отбелязаха индустрията с 4.5% на годишна база и услугите (плюс 1%), докато аграрният сектор намали продукцията си с 1.5% на годишна база, поради лошото време, белязано от сериозни наводнения“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. „Нашите очаквания все пак са, че през второто полугодие растежът на БВП ще бъден подобен на отчетения ръст през първите шест месеца“, коментира Калчев.
“Подобри се заетостта през вторите три месеца на годината, а безработицата спадна до 11.4%, което е близо до средната безработица в Еврозоната”, допълни той.
Според анализаторите на Райфайзенбанк, един от основните макроикономически проблеми на българската икономика е високият бюджетен дефицит. „Отнесен към БВП за полугодието (35.3 млрд. лв.), реализираният дефицит до юни съставлява 2.8% от него. От друга страна, държавният дълг, отнесен към БВП, остава един от най-ниските в ЕС“, посочи Калчев.
В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано също така, че според паричната статистика на БНБ за юни, кредитите към домакинствата и фирмите за пети пореден месец отчитат ръст – 3.1% на годишна база. В същото време, нивото на лошите и преструктурирани кредити се понижи минимално с 0.1 процентни пункта, но остана на значително високото ниво от 22.2%.
„Нашите очаквания са кредитирането да подкрепи реалната икономика. Негативно влияние върху нея в момента оказва политически несигурната предизборна ситуация“, каза още Калчев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.