Банка “Виктория” възобнови работа

От тази сутрин търговска банка “Виктория” започна да изплаща средствата на клиентите си, съобщи БГНЕС.

Пред централния офис на банката в столицата няма струпване на хора, взети са всички мерки клиентите да бъдат обслужвани бързо.

Ликвидните средства, с които разполага ТБ “Виктория” са в размер на 160 млн. лв., като се очакват и допълнителни постъпления в следващите месеци, по данни на БНБ. Банка “Виктория” ще изплаща без ограничения парите на вложителите.

На квесторите на ТБ “Виктория” е възложено да проведат Общо събрание на акционерите на 15 декември, на което да се промени уставът на банката, като от двустепенна и да се премине към едностепенна система на управление – да бъде избран нов петчленен Съвет на директорите в следния състав: Красимир Жилов, Галя Димитрова, Божидар Аршинков, Eвгения Стоянова и Бойка Василева.

Според БНБ този екип има необходимия опит в управлението на търговски банки и постигането на надеждни и добри резултати. За външен одитор на банката се предлага да бъде избран “Ърнст и Янг одит” ООД, които са били одитор до края на 2013 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.