България има по-раздут държавен сектор дори от Гърция

Средно в страните от ОИСР наетите в публичния сектор са 15% от всички. В България, обаче, делът им е почти двойно по-висок – 28.8%, коментира икономистът Георги Ангелов в своя блог за икономика http: //ikonomika.org/. Всъщност, България има малко по-висок дял на държавната заетост дори от Швеция и Франция и много по-висок от Гърция, която е пример за раздут публичен сектор.

В Германия, Италия и Швейцария под 15% е делът на наетите в публичния сектор, а в Австрия и Нова Зеландия е около 10%. Най-ниска заетост в публичния сектор – под 7% – има в Южна Корея, една от бързо развиващите се страни през последните десетилетия. Дори в Източна Европа, където реформите още не са приключили, делът на държавната заетост е вече под 20% – още един показател, по който България изостава от новите страни членки на ЕС. Малко по-висок дял от България имат само Норвегия, Дания и Русия (и трите страни – богати на петрол, газ и ресурси, особено Норвегия и Русия). Всички останали страни имат по-нисък дял на държавната заетост от България.

Данните за държавната заетост показват, че в България държавната намеса в икономиката е относително висока и на светлинни години от най-добрите примери – както в Европа, така и по света. В този аспект, много трудно може да се твърди, че българската икономика е либерална.

Към графиката: Използваните източници са OECD Government at a Glance 2011 и 2009, Национален статистически институт (България не е член на ОИСР и данните не са изцяло сравними); със * са отбелязани страните, за които данните са от 2005; В публичния сектор се включват както бюджетният сектор, така и държавните предприятия.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.