България е втора в ЕС по риск от бедност

Българите са на второ място в Европейския съюз (ЕС) по дял на населението в риск от бедност и социално изключване, показват данни на европейската статистическа служба Евростат, съобщи “Инвестор.бг”.

През 2016 г. почти 48% от българите са били в риск от бедност и социално изключване, сочи европейската статистика. За сравнение, средно за ЕС този дял достига 15,7%.

Оптимистична тенденция е, че делът на хората с материални затруднения и в риск от социално изключване у нас намалява. През 2014 г. е бил 52,4%, а през 2015 г. – 50,6%.

Тенденцията е валидна в целия ЕС, където през 2014 г. този дял е бил 19,3%, а през 2015 г. – 17,2%.

Лидер по дял на населението в риск от бедност и социално изключване е Румъния, където този дял достига 50%. След нас е Гърция с 36%, следвана от Унгария с 32% и Литва с 29%.

На другия полюс е Швеция, където само 3% от населението е в риск от бедност, материални затруднения и социално изключване.

Този дял достига 4% във Финландия, 5% в Люксембург и 6% в Дания.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.