България е осма в ЕС по висока безработица

България остава с 8-ата най-висока безработица в Евросъюза, показват данните на Евростат за октомври. Според тях безработните у нас са били 12,6 процента при средни 10,7 за Евросъюза и 11,7 за Еврозоната, което е ново рекордно ниво. Страната ни е на една от водещите позиции и по младежка безработица, която у нас вече достига 30,3 на сто, докато средният й дял в Европейския съюз е 23,4 процента.

С най-добри показатели остават Австрия, Люксембург и Германия, където без работа са едва 4-5 на сто от трудоспособното население, начело на негативната класация продължават да са Испания и Гърция с безработица над 25 процента.

Неотдавна стана ясно, че прогнозите на Агенция по заетостта за пазара на труда у нас през 2013 година са изключително тревожни. Според изпълнителния директор на агенцията Камелия Лозанова очакванията за следващата година са за намаляване на броя на заетите и задържане ръста на безработните, включително при младежите. Наред с това се очаква увеличение на неактивните лица на пазара на труда – тези, които не търсят работа и не се регистрират в бюрата по труда, както и нарастване на обезкуражените, които са продължително безработни повече от две години.  Очакванията са към тях през следващата година да се влеят и много съкратени през 2011 и 2012 година. Това ще бъдат хората, чиито периоди на получаване на обезщетения за безработица изтичат. Част от тях са с висока квалификация, призна Лозанова.

Общо 368 хиляди е броят на безработните средномесечно за първото полугодие на 2012 г., като този брой е с около 7% по-висок спрямо същия период на 2011 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.