Българите в активна възраст, които живеят извън страната, са 12,5%

Българите в активна възраст, живеещи в друга страна членка на ЕС, са 12.5% през 2017 г. при 4.5% десет години по-рано. Това показват данните на „Евростат“, публикувани днес.  Водещи по мобилност са румънците – 19.7% от населението на възраст 20-64 г. живее в друга страна – членка при 7.4% през първата година от еврочленството.  Средният за ЕС дял е 3.8% при 2.5% през 2007 г.

След Румъния се нареждат Литва (15.0%), Хърватия (14.0%), Португалия (13.9%), Латвия (12.9%) и България (12.5%).

С най-голямо нарастване на изселниците спрямо 2007 г. са отново румънците – 12.3 процентни пункта, латвийците – 10.0 п.п., литовците – 9.5 п.п. и българите – 8 п.п.

 

С най-малък дял на заминали за чужбина граждани в активна възраст са Германия (1.0%), Великобритания (1.1%), Швеция и Франция (по 1.3%).

 

Кипър е единствената държава в ЕС, в която делът на заминалите намалява от 7.1% през 2007 г. до 3.9% през 2017 г.

Данните на „Евростат“ сочат, че общата тенденция е за чужбина да заминават високообразованите хора. Така например от заселилите се в друга държава от ЕС французи две трети са висшисти, докато в собствената им страна висшистите са една трета от населението. От заселилите се в чужбина германци половината са висшисти при дял от 25 на сто в собствената си страна. Обратната е пропорцията в България, Хърватия, Португалия, Латвия, Естония и Литва – в тези държави делът на висшистите сред местното население е по-голям, отколкото в групата на заминалите в чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.