Българите не възприемат съдебната система като независима

Подкопаване на съдебната независимост

България дели със Словакия последното място в Европейския съюз по усещане за независимост на съдебната система. Данните са от 3-ия поред годишен преглед на правосъдните системи, представен от Европейската комисия, съобщи БНР.

За “усещането за независимост” на съдебните системи Европейската комисия използва данните на Световния икономически форум. Според тях освен, че е последна по този показател, България отбелязва влошаване спрямо предходните години. Страната ни е последна в Европейския съюз и по средства на глава от населението, които отделя за съдилищата – у нас те са под 20 евро на човек годишно, докато в Люксембург, който води класацията, сумата надхвърля 140 евро.
От данните прави впечатление още, че българските магистрати са сред тези, които преминават през най-малко специализирани обучения за европейското законодателство.

В доклада са отбелязани и успехи на съдебната система у нас. В същото време България е сред страните с най-малко висящи дела на първа инстанция, както и сред тези, в които първоинстанционните съдилища решават най-бързо граждански, търговски и административни дела.

Годишният преглед, представен днес, е с фокус независимостта, ефективността и качеството на съдебните системи. Резултатите от него ще бъдат взети предвид при определянето на приоритетите за финансиране от еврофондовете. Те ще бъдат отчетени и при изготвянето на специфичните препоръки към отделните страни в рамките на европейския семестър.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.