Българи и американци алармират за несигурност в енергетиката

България спря износа на ток

Българските анализатори от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и американските изследователи от Института за енергията на 21-ви век към Търговската камара на САЩ са на мнение, че в България се наблюдава загуба на независимост при управлението на енергетиката, съчетана с корупционни практики на всички равнища, лошо управление на държавните компании, както и нарушаване на всички правила на конкуренцията.

Тези фактори закрепостяват България като най-бедната енергийно и несигурна страна в ЕС, пише в доклада, разпространен днес по време на организираната от ЦИД дискусия на тема “Енергийната (не)сигурност на България: завладяване на държавната енергийна политика и енергийна бедност”. Докладът представя резултатите за България от Международния индекс на рисковете пред енергийната сигурност на Института за енергията на 21-ви век към Търговската камара на САЩ. Индексът отразява състоянието на 75 държави, най-големи потребители на енергия. Според доклада за 2014 година България е най-уязвимата страна от гледна точка на енергийната сигурност сред всички анализирани държави.

Основните рискове за България са равнището на енергийна бедност, зависимостта от един източник и един маршрут на доставка на нефт и природен газ, както и високата енергийна интензивност на икономиката. Негативното въздействие на тези традиционни рискове пред България се усилва от лошото управление и завладяването на енергетиката от частни местни и чуждестранни, включително държавни интереси, посочиха от Центъра за изследване на демокрацията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.