Бъчварова призна, че корупцията изпреварва антикорупционните мерки

Корупционните практики изпреварват антикорупционните мерки, призна вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, като препоръча борбата с корупцията да следва динамиката на средата. Бъчварова присъства на представянето на резултатите от пилотното прилагане на Системата за мониторинг на антикорупционните политики в ГД „Гранична полиция”, реализирано от Центъра за изследване на демокрацията.

Бъчварова изтъкна, че работата на ГД „Гранична полиция” е много важна за ръководството на МВР.

Ситуацията там вече се променя и обективно, и във връзка с прилаганите управленски мерки”, заяви министърът на вътрешните работи. По думите й сред дефицитите до този момент е било измерването на нивата на корупция по стандартен начин, който дава общата картина, но се губят детайлите. Много добро решение е определянето както на общите, така и на специфичните мерки, които може да бъдат приложени. „Предимството на този инструмент е, че дава възможност не само да се оцени ефектът от прилаганите антикорупционни политики и мерки, но дава възможност за формулиране и определяне на политиките с фокус върху детайлите, защото очевидно те са много по-ефективни, отколкото всички видими показатели” каза още вицепремиерът Бъчварова и определи систематичността при прилагането на инструмента като ключов момент за ефективността му, неговото усъвършенстване и развиване.

Председателят на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов уточни, че инструментът за измерване на ефективността на антикорупционните политики се прилага на ниво организация, а не на ниво държава. Диагностиката на ГД „Гранична полиция” има за цел да покаже кои от общите за МВР и специфичните мерки работят и дават резултат.

Използваната методология при диагностика на антикорупционните политики и резултатите за ГД „Гранична полиция” представиха д-р Александър Стоянов – директор по научната дейност, и Александър Герганов – научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията. Двамата разясниха основните критерии за оценка на дейности и политики – корупционен интерес и натиск, приложимост, прилагане и ефективност на антикорупционната политика. Основната цел на системата е да разкрие съществуват ли дефицити по отношение на прилагането на антикорупционни политики и в наличния набор от такива. Двамата посочиха, че подобен анализ сред служителите на дадена организация се извършва за първи път. Такъв понастоящем се провежда и в „Пътна полиция” – МВР.

Снимка: Пресцентър на МВР

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.