Б. Цеков предлага шефът на ДАНС да се избира като в САЩ

За да има реален граждански контрол и да се прекратят назначенията, диктувани от задкулисието и олигархията, при избора на нов председател на ДАНС трябва да се приложи модела, по който се избират шефове на ФБР и ЦРУ в САЩ. Това предложи днес гражданското непартийно Движение „Модерна България” в открито писмо до председателя на НС Михаил Миков, до парламентарните ръководства на БСП и ДПС и до премиера Орешарски. Движението прави конкретни предложения за процедура, която да приеме парламентът и предоставя на депутатите като илюстрация стенограми, доклади и видеозаписи от изслушванията в Сената на САЩ на кандидатите за ръководители на американските спецслужби.

Следва пълният текст на Откритото писмо на Движение „Модерна България”, подписано от един от идеолозите на движението Борислав Цеков:                                                                                          

Уважаеми господа,

Начинът, по който се избират и назначават ръководствата на ключови институции в държавата от ваша страна се разминава драстично с поетите от всички вас в предизборния период и при консултациите, предшествали съставянето на кабинета „Орешарски” политически ангажименти за прозрачност и отчетност. Без публични консултации и без публично изслушване беше назначен нов състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Така беше избран и председателят на ДАНС – непрозрачно, без публично изслушване. Всичко това предизвика справедливия обществен гняв на много и различни граждански и политически среди, който се изля в масовите протести през последните дни, част от които е и гражданското непартийно Движение „Модерна България”.  

Обръщаме се към всички вас с категорично настояване да не пристъпвате към избор на нов председател на ДАНС без да е приета нова и прозрачна процедура, която да покаже пред обществото реалните професионални качества и персонален интегритет на съответния кандидат. Предлагаме ви, с оглед необходимостта от въвеждане на реални механизми за граждански и парламентарен контрол, да се приложи процедура, аналогична с начина, по който се правят назначенията на ръководителите на специалните служби в развитите демокрации и по-конкретно в САЩ. Както е добре известно, ръководителите на ФБР, ЦРУ и Директорът на националното разузнаване на САЩ се назначават от президента след публично изслушване на номинираните кандидати в сенатска комисия в открито заседание.  Тези изслушвания не са формализъм и има достатъчно примери за оттегляне на

номинация от страна на президента след неуспешно представяне на кандидата в сенатската комисия. За илюстрация на начина, по който се прави това прилагаме и стенограми и доклади от изслушванията на действащите в момента ръководители на тези специални служби. Няма никакъв рационален политически или юридически аргумент, който да прави невъзможно такъв тип публично изслушване да се приложи и при избора на председател на ДАНС в България.

Конкретно, Движение „Модерна България” предлага:

 

1.         Формиране на специална, ad hoc парламентарна комисия на паритетен принцип, която да проведе изслушването на номинираните един или повече кандидати за председател на ДАНС.

2.         Да се публикуват биографичните данни и концепцията на кандидатите и да се даде разумен, поне 7-дневен срок, на народните представители, медиите, заинтересованите граждански организации и обществеността.

3.         Да се даде възможност да бъдат депозирани в писмен вид въпроси към кандидатите от страна на граждански организации, които поне три години работят в областта на мониторинга на законодателството и защитата на гражданските права.

4.         Публичното изслушване да се проведе в открито заседание с възможност за пряко излъчване от страна на медиите и участие на гражданските организации, които са депозирали въпроси към кандидатите.

5.         След изслушването, комисията да изготви доклад, в който се съдържа ясна оценка за професионалните качества и интегритет на кандидата и основните моменти от неговите отговори на зададените от депутати и граждански организации въпроси. В това отношение предлагаме да ползвате като модел докладите на сенатската комисия в САЩ, пред която се правят публичните изслушвания на кандидатите за ръководители на ФБР, ЦРУ и Директора на Националното разузнаване на САЩ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.