Атанас Семов е номиниран за бг-кандидат за генерален адвокат в съда на ЕС

На днешното си редовно заседание министрите гласуваха номинацията на доц. д.ю.н Атанас Семов за кандидат на България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.

Преди време Атанас Семов спечели конкурс в надпревара с 11 юристи. От пресслужбата на кабинета припомнят, че Атанас Семов е доктор на юридическите науки и доктор по право на ЕС. От 1999 г. е щатен преподавател по право на ЕС в СУ “Св. Климент Охридски”. От юли 2009 г. до февруари 2010 г. беше зам.-председател на Народното събрание.

Договорът за функционирането на ЕС предвижда, че на всеки 3 години се извършва частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати в съда в Люксембург. На 6 октомври изтича мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати, като сред държавите, които сега трябва да номинират свои кандидати за генерални адвокати, е и България.

По регламент съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки след консултация със седемчленен комитет. На този комитет е възложено да дава становище за годността на кандидатите да упражняват тези функции. Той е съставен от бивши членове на Съда и на Общия съд, членове на висши национални съдебни органи и юристи с призната компетентност, един от които се предлага от Европейския парламент.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.