Атакуват високите такси за обжалване на обществени поръчки

При повече от половината обществени поръчки в България има нарушения на закона. Това показват данните на Агенцията за държавна и финансова инспекция за последните 5 години.

Всяка трета обжалвана поръчка на един или друг етап от процедурата пада в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), гласи статистиката на комисията от 2009 г. до 2013 г.
Това са фактите. Те се допълват от постоянните съмнения за нагласени търгове и злоупотреби в полза на “свои хора”.

На фона на тази картина от 1 юли таксите за обжалване на обществени поръчки скочиха драстично. Всяка фирма, която иска да защити правата си пред КЗК, а след това и пред Върховния административен съд (ВАС), вече трябва да плаща от 3 до 17 пъти повече.
Законно ли е подобно увеличение? Нарушава ли конституцията? Не ограничава ли правото на защита на всеки гражданин и предприемач срещу своеволията на администрацията?

Това са въпросите, на които ще трябва да отговори Върховният административен съд по дело, което консорциум, недоволен от резкия скок на таксите за обжалване на обществени поръчки, е завел пред него.

Обединение от фондация и две фирми е атакувало пред ВАС новата тарифа за оспорване на търговете, приета от Министерския съвет. Фондация “Право и интернет”, “Идеин” ЕООД и “Фиеста травел” ЕООД настояват тя да бъде отменена. Повод за жалбата им е поръчка на правителството за антикорупционно обучение на чиновниците, за която обединението им е класирано на второ място. Трите организации са обжалвали пред КЗК и са внесли такса от 850 лв. Тя обаче е отказала да разгледа казуса им, докато не платят 5666,66 лв.

Недоволни от скока на таксата с близо 7 пъти, от консорциума са решили да оспорят новата тарифа. Към процеса, насрочен във ВАС за 13 октомври, може да се присъедини всяка фирма, засегната от високите такси.

Поскъпване
в пъти

Цената за обжалване на търговете преди 1 юли беше твърда, т.е. таксата беше проста. Ако поръчката е под прага, над който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, жалбата пред КЗК струваше 850 лв., ако го надвишава – 1700 лв.

С новата тарифа от 1 юли таксата става пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв.

Праговете са различни според това за какво е поръчката, но простите сметки показват, че ако тя е за 750 000 лв. и отгоре, за обжалването задължително ще се плаща максималната такса от 15 000 лв. Това означава, че при оспорване на договор за строителство таксата скача над 17 пъти, защото досега за тези на стойност до 9 779 000 лв. тарифата бе 850 лв.

И това е само за производството пред КЗК. Ако фирмата не е доволна от решението на антимонополния орган и го обжалва в съда, ще трябва да внесе нова такса. Тя е половината от платеното на комисията.

Тук скокът е още по-драстичен, защото до 1 юли жалбата пред съда струваше твърдо 50 лв., а сега може да достигне 7500 лв.

Сред важните въпроси, на които ще трябва да отговори съдът, за да реши дали увеличението на таксите е законно, е с какви мотиви е направено и обосновано ли е да е процент от стойността на услугата.

Много дела

В мотивите за приемането на новата тарифа е посочено, че таксите поскъпват заради многото обжалвани процедури пред КЗК – “твърде висок процент – 15 на сто от обявените обществени поръчки. Тук е виден стремежът за ограничаване на достъпа на заинтересованите лица до административен и съдебен контрол върху актовете на възложителите на обществени поръчки”, пише в жалбата срещу новата тарифа.,
От консорциума отхвърлят и другите разсъждения на Министерския съвет. Те са, че фирмите, които обжалват търгове, няма да са затруднени да платят такса равна на 2% от прогнозната стойност на поръчката, защото така или иначе внасят 5% от същата сума като гаранция по договора.

Основните аргументи срещу увеличението на таксите са в Закона за държавните такси. Той регламентира, че “пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата”. Това означава, че сумата, която фирмите плащат, за да обжалват обществена поръчка, трябва да е разходоориентирана и икономически обоснована.
За да вдигне таксите, правителството обаче не е представило разчети, че досегашните такси от 850 лв. или 1700 лв. не стигат на КЗК, за да покрие разходите си. Нещо повече – данните за бюджета на комисията за последните 5 години показват, че тя трайно е на “печалба” и събира повече от такси, от колкото харчи за издръжката си. Миналата година например разходите в бюджета са били близо 3,77 млн. лв., а приходите – 5,4 млн. лв. Щатът на КЗК не е увеличаван, даже от 130 души през 2009 г. е намалял до 119 през 2013 г.

Печалбата
на КЗК

Числата ясно показват, че комисията не се нуждае от допълнително финансиране. За да обоснове вдигането на таксите , правителството се мотивира с тези по граждански дела, които хората плащат, когато се съдят за имоти и пари. Те са 4% от интереса. Според Министерския съвет, след като тези 4% не се приемат за ограничение на достъпа до правосъдие, то и 2% от стойността на обществената поръчка не е праг, който ще спъне бизнеса да търси справедливост.

Според юристи обаче подобни сравнения са недопустими. Първо, защото делата за поръчки започват не пред съд, а пред административен орган – КЗК. Т.е. плаща се за административна, а не за съдебна дейност. И второ, защото при тях бизнесът се защитава срещу произвола на чиновниците и не трябва високата такса да е препятствие за това.

Освен това според Закона за държавните такси тарифата е в зависимост от цената на услугата, т.е. определящо е колко е струвало на КЗК да изгледа делото, а не какъв е материалният интерес по него.

В жалбата си срещу новата тарифа “Право и интернет”, “Идеин” и “Фиеста травел” се позовават и на два текста от конституцията. Първият гарантира, че “гражданите плащат данъци и такси съобразно техните доходи и имущество”. А другият, че “гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат”. Според жалбоподателите нито икономическата среда се е подобрила, нито доходите на гражданите са се повишили, че да се налага таксите да скачат.

“Необосновано високите и несъобразени с пазара на обществени поръчки такси са пречка за упражняване на правото на достъп до съд за значителна част от гражданите и юридическите лица”, заключават трите организации.

Дали Върховният административен съд ще сподели доводите им и ще отмени тарифата, ще се разбере най-рано през ноември.

1 Comment

  1. Може би е удачно да споменете и това, че тук на този сайт имаше дискусия по темата и коментарите бяха негативни.Това е точно статията, която е дадена като свързана публикация “Блокират обжалването на обществени поръчки”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.