Асоциацията на работодателите иска допълнителни гаранции при рестарта на АЕЦ “Белене”

Решението на Народното събрание за вдигане на мораториума върху проекта АЕЦ “Белене” трябва да стане при категоричното условие за пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени.  Това пишат в становище до парламента Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Работодателските организации настояват за ясна и еднозначна декларация от страна на управляващите, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за “иновации” и прилагане на схеми за непазарни приходи, пише в писмото, изпратено от пресцентъра на АОБР.

Парламентарната енергийна комисия ще предложи  вдигане на мораториума върху проекта, а на 7 юни се очаква той да влезе в пленарна зала.

Народното събрание трябва да вземе изключително отговорно решение по въпроса за връщането на този проект в дневния ред на българската енергетика и при какви условия да стане това или, респективно –  за продължаване на мораториума, се посочва в становището.

Прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност – това са базови принципи, които могат да обезпечат дългосрочната устойчивост на един проект. Това са и условия, при които трябва да започнат самите преговори с потенциални инвеститори, заявяват в позицията си работодателите. От работодателските организации посочват, че не чуват за три условия, които трябва да бъдат забравени и ги изброява: преференциално ценообразуване; възможни доплащания на ценови разлики и/или премии; корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ Козлодуй.

Според работодатетелите тези изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците –  корпоративни и физически лица.

АОБР предлагат  сценарий за реализация по стъпки при евентуално рестартиране на проекта АЕЦ „Белене“

Според тях държавата трябва да апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено оборудване, на което България е законен собственик.

Условие за рестарт е изготвянето на проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма. Така по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта, надяват се в АОБР.

Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори –  стратегически, институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), трябва да довърши изграждането на обекта АЕЦ “Белене”, като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов капитал;

Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ “Белене”, публичното дружество реализира произведената електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на пазарни цени.

“Това, според нас, е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ “Белене” – воден от икономическа логика и прагматизъм – без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене на политически дивиденти”, посочват в позицията си работодателската организация.

Предприемачите предупреждават, че в публичното пространство се разпространява информация, която не отговаря на истината –  за цената на електроенергията, произведена от АЕЦ “Белене”, за обема на бъдещото електропотребление, както и за липсата на алтернативи.

При реализация на проекта “Белене” следва да бъдат елиминирани всички рискове, свързани с доминиращите “нашенски” разбирания за качество и контрол на изпълнение, продукт на корупционната среда и политическа намеса, включително във чисто технически въпроси.

Необходими са допълнителни гаранции за ефективно прилагане на нормите за възлагане на поръчки с висока обществена значимост и разходване на значими средства, за високо качество на изпълнение, за обективна оценка на технологията на реакторите, и управление на риска на най-високото достижимо равнище, приемливо за цялото ни общество, за европейските ни партньори и съседи, е друго изискване, за което настояват в АОРБ.

В писмото до депутатите се посочва, че гласуването на решение относно мораториума от Народното събрание трябва да протече паралелно с обсъждането на Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., чието изготвяне беше възложено на Министерството на енергетиката.

Мораториумът върху строителство на АЕЦ “Белене” беше въведен от Народното събрание през 2012 г. с мнозинството на ГЕРБ през 2012 г. Преди дни обаче лично премиерът Бойко Борисов се изказа в посока той да отпадне, а и министър Теменужка Петкова лансира проекта в рамките на участието си в международния форум “Атомекспо”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.