Асен Василев нареди проверка на обществени поръчки в енергетиката

Системата на енергетиката е много болна и изключително неефективна с много губещи и малко печеливши, коментира на пресконференция министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той огласи поредица от спешни мерки, които трябва да бъдат предприети в системата на енергетиката. По думите на министъра „това са мерки, които предприемаме, за да стабилизираме системата, но те по никакъв начин няма да доведат до дълготрайно решение. Те ни дават време, чрез обществения съвет, чрез разговори с регулатора и чрез разговори с всички участници в системата на енергетиката, да постигнем прозрачна устойчива система”.

Според Асен Василев в българската енергетика мощностите са два пъти и половина повече от това, което страната консумира и изнася. Министърът настоява Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да започне секторен анализ в сектор енергетика, а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да направи одит на обществените поръчки в най-големите държавни енергийни предприятия.

Някои от останалите спешни мерки предвиждат производителите на енергия от възобновяеми източници да бъдат спрени временно, до изпълнение на законовите изисквания; предложение до ДКЕВР за смяна на начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с „кафява енергия”; ДКЕВР да въведе механизъм за нетно изкупуване от НЕК и ЕРП на електроенергия, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.