Армията може да изпълнява само частично задълженията си

 

Българските въоръжени сили само частично са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това пише в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2016 г, който беше приет от служебния кабинет в на 12 април. В документа е отбелязано, че армията продължава да изпитва затруднения, свързани със системния финансов недостиг, незаетостта на щатни бройки, остарялото въоръжение и бойна техника. Отбелязва се, че въпреки усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав, проблемът с дефицит от военнослужещи продължава да се задълбочава, като вече достига 20% от щатния състав.

Докладът подчертава, че трябва да бъдат приети спешни и комплексни мерки, свързани с реализирането на политика за устойчиво кариерно развитие на хората в отбраната, търсене на възможности за повишаване на възнагражденията на военнослужещите, на тяхното социално положение и издигане престижа на военната професия.

Като положително решение е отбелязано приемането през 2016 г. на инвестиционните проекти за закупуване на нов тип боен самолет за авиацията и два многофункционални модулни патрулни кораба за флота. В докемента обаче се подчертава, че е нужно незабавно увеличение на бюджета за отбрана до 2% от БВП, в съответствие с решенията от срещата на върха на НАТО в Уелс.

В доклада са отбелязани и дейностите на армията Миналата година са проведени 258 учения. Формирования и отделни военнослужещи са участвали в 14 мисии и операции зад граница на НАТО, ЕС и ООН.

Проведени са и 152 операции за оказване на помощ на населението при бедствия, в които са участвали 815 военнослужещи и 161 единици техника. В операцията за съвместни действия с органите на МВР по охрана на държавната граница с Турция до края на 2016 г. са били ангажирани над 2700 военнослужещи.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.