Андрей Ковачев: Европейците трябва да имат равен достъп до здравеопазване

На свое пленарно заседание Европейският парламент гласува позицията си по “Европейския семестър” за 2014 г., която съдържа и предложения на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в сферата на здравеопазването.
В рамките на този инструмент държавите-членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие със специфични за всяка от тях препоръки за реформи, приети на ниво Европейски съюз. Целта е да се осигурят стабилни публични финанси и да бъдат избегнати прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС, както и нова дългова и икономическа криза.
Изпълнението на препоръките от страните-членки обаче остава незадоволително.
С днешния вот в пленарна зала Европейският парламент подкрепи позицията на Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП, според когото в изпълнение на препоръките за реформи страните-членки трябва да поемат конкретни ангажименти, за да осигурят равен достъп на пациентите до медицински услуги с високо качество.
В специфичните препоръки към България, които Съветът на ЕС прие през юли тази година, изрично се посочва нуждата от реформи в системата на здравеопазването. Те са важна част Европейския семестър като сектор, от който пряко зависи качеството на живот на гражданите и постигането на икономически растеж. Още повече, че предоставянето на медицински услуги в отделните страни-членки е свързано с различни проблеми при достъпа на пациентите до диагностика, терапия, болнична инфраструктура и профилактика.
Евродепутатите подкрепиха и идеята на Андрей Ковачев Европейската комисия да разработи надеждни методи за измерване на специфичните за страните-членки проблеми в достъпа до качествено здравеопазване.
Преди около две седмици Андрей Ковачев, който е член на председателството на Европейския парламент, попита номинирания за еврокомисар по здравеопазване Витенис Андриукайтис дали ще предприеме целенасочени действия на ниво Европейски съюз, насочени към осигуряването на равен достъп до здравеопазване, независимо дали става дума за профилактика или лечение, особено що се отнася до пациентите с хронични, включително онкологични и редки заболявания, децата и социално уязвимите групи.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.