Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Консултационният процес в България има редица недостатъци поради което гражданите, медиите и неправителствените организации нямат убеденост, че реално оказват някакво влияние при разработването на политики и нормативни актове. Администрациите само публикуват проектите на нормативни актове и политики (при това не винаги) без да са длъжни да информират заинтересованите, да се вслушат в постъпилите предложения и да отговорят дали ги приемат или не. Настоящият анализ има за задача да оцени проблемите и да изготви предложения за усъвършенстване на цялостния процес по провеждане на обществени консултации.

Към доклада: Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

eea grantsПроект „Повишаване на ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., http://www.ngogrants.bg

Един коментар за “Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.