Аматерас Фондация представя книгата “Елементална скулптура”

АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ представя книгата “Елементална скулптура”. По същество това е нова теория, разработена от скулптора Тодор Тодоров, MA, PhD www.todor.org.uk.  Трудът е в процес на издаване в България на няколко езика,  съвместно с издателството на Арт Център АЛТЕРА, се казва в съобщението на фондацията.  На 1 март 2014 излезе книгата на английски издадена от CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING. През месец юни книгата ще бъде издадена на български език.
“Елементална скулпутра” е изследване в областта на съвременната скулптура, описващ една съществуваща, но неизследвана тенденция в развитието на взаимоотношенията между скулптурата и природните елементи, наречена от автора Елементална Скулптура. Изследването разкрива и контекста на местата обитавани от скулптурата – ателие, галерия, музей, парк, урбанистична среда, природна среда; както и влиянието на тези пространства върху развитието на скулптурата. Описаната нова, реагираща на природните енергии вид скулптура разширява територията на това изкуство както в теоретичен, така и практичен план и поставя нов въпрос, а именно – устойчивост в статиката или устойчивост на динамичните взаимоотношения, като естетика на крайния резултат в скулптурата. Това е един базисен въпрос в теорията на елементалната скулптура, а именно – устойчивост в статиката или устойчивост на динамичните взаимоотношения, като естетика на крайния резултат в скулптурата. Представена е съвременната скулптура в развитие, чрез дефиниране на трите фази – скулптура-предмет, скулптура-пространство и скулптура-среда в творчеството на: Henry Moore, Barbara Hepworth, Andy Goldsworthy, Richard Long, Isamu Noguchi. Трудът включва изследване на корените на Елементалната Скулптура и нейното развитие в творчеството на световно известни скулптори и конкретни творби. Написан е от гледната точка на практикуващ скулптор, развивал по свой оригинален начин Елементалната Скулптура в продължение на 35 години в редица страни по света.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.