Акад. Стефан Воденичаров оглави БАН

Академик Стефан Воденичаров днес бе избран за председател на БАН. За него СА гласували 57 гласа от 97 присъствали членове на общото събрание на БАН. Академик Воденичаров обяви, че през следващите 4 години в качеството си на председател на БАН ще акцентира на широко отваряне на БАН към обществото, държавните институции, индустрията и университетите.

В предишния избор за председател на БАН, проведен през юни, участваха трима учени, докато сега единственият номиниран бе акад. Стефан Воденичаров, който е директор на института по металознание към Академията. Кандидатурата на акад. Воденичаров бе издигната от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

Научната дейност на акад. Воденичаров е в областта на механиката, атомни реактори, газо- и нефтопроводи и боеприпаси. Той е автор на над 70 патента и повече от 160 публикации. Ръководител е на 21 научни разработки в областта на отбраната и ядрената енергетика. Вписан е в златната книга на българските изобретатели за 2006 година.

Акад. Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. в София. Завършил е Техническия университет в София. От 1991 г. е професор, от 2004 г. – член-кореспондент на БАН, а от 2012 г. е действителен член на академията. Ръководил е 207 научни проекта, сред тях и проекти по програми на НАТО и ЕС.

Четиригодишната програма за управление на БАН на акад. Стефан Воденичаров е от 20 страници и е публикувана на сайта на академията. В нея той посочва, че една от първите му задачи, ако бъде избран за председател, ще е свързана с оптимизиране на структурата и дейността на Централното управление на БАН. Акад. Воденичаров възнамерява на негово място да създаде общоакадемична администрация на БАН, която да бъде по-гъвкава и ефективна. За доброто управление на имотите на академията и за увеличаване на приходите от тях кандидатът за председател обещава да създаде "актуален регистър на собствеността на БАН".

Сред неотложните задачи акад. Воденичаров откроява "търсенето на възможности и предприемането на мерки за подобряване на бюджета на БАН за 2013 г., както и на приходите в институтите на академията". Кандидатът за председателския пост заявява, че занапред "ще води непрекъснат и конструктивен диалог с президента, с Народното събрание и с Министерския съвет".

За основен приоритет в бъдещата си дейност акад. Воденичаров посочва "издигането на партньорството между БАН и изследователските университети на институционално ниво". Негова цел са съвместните участия в национални, регионални и европейски програми за научни изследвания, както и осигуряването на студентски стажове.

Изборът на нов председател на БАН се наложи заради преждевременната кончина на предишния ръководител на институцията акад. Стефан Додунеков. Той беше избран за председател от Общото събрание на БАН в началото на лятото и ръководи Академията по-малко от 3 месеца.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.