Още един адвокат осъди кмета на Пазарджик за клевета и обида

Пловдивският районен съд осъди кмета на Пазарджик Тодор Попов за клевета и обида съобщи ищецът адвокат Валентин Табаков, цитиран от Фокус.

По време на своя пресконференция на 15 април 2014 година кметът Тодор Попов (който също е юрист и бивш адвокат) нарича в тяхно отсъствие адвокатите Валентин Табаков и Валери Стоянов “щурчовци”, “идиоти”, “тях, когато и да ги освидетелстваш, все им е късно”.

Стоянов и Табаков завеждат срещу кмета Попов дела за обида и клевета. По второто от тези дела Районният съд в Пловдив осъжда Тодор Попов да заплати за нанесените неимуществени вреди на адвокат Табаков 2 000 лева за клеветата и 1000 лева за обидата, както и разноските по делото. Решението на Районния съд в Пловдив може да се обжалва пред Пловдивски окръжен съд в 14-дневен срок.

Адвокат Валери Стоянов също спечели заведеното от него дело. На 27 април 2015 година съдът реши Тодор Попов да му заплати 2000 лева за клеветата и 1000 лева за обидата.

Това не са първите дела, които адвокатите Стоянов и Табаков печелят срещу кмета на Пазарджик. През ноември 2013 година Валери Стоянов и Валентин Табаков осъдиха държавата в Страсбург, задето години наред не успяват да накарат кмета и общинската администрация да изпълнят влезли в сила съдебни решения на националните съдилища в тяхна полза. Съдът по правата на човека постанови по делото Stoyanov et Tabakov c. Bulgarie (Requête no 34130/04), че двамата ще получат по 3000 евро обезщетение за причинените им неимуществени вреди от нарушаването на правото им на справедлив процес (чл. 6§1 от Конвенцията по правата на човека), правото на мирно ползване на собствеността (чл. 1 от Протокол №1 към Конвенцията), както и за липса на ефективно средство за защита срещу тези нарушения (чл. 13 от Конвенцията).

Свързани публикации

1 Comment

  1. За пореден път ставаме свидетели на това, как една съдебна система изпълнява части поръчки. Когато наближат избори, подобни неща винаги се случват, този път мишената явно е Попов.

Leave a Reply

Your email address will not be published.