Адв. Менков: СГС и ВАС попречиха да се разкрие истината за КТБ

“СГС, както преди него ВАС, лиши българското общество от разкриване на истината по случая КТБ, а законното място на разкриване на тази истина е единствено и само съда”. Това написа адвокат Менко Менков в свой коментар за решението на съда, разпратен до средствата за масова информация.
Менко Менков е един от адвокатите, защитаващи мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, както и адвокат на фирмата “Бромак”, чрез която Василев държи своя дял в банката.

Ето цялото писмо на адвокат Менков:

“Предвид големия обществен интерес и в изпълнение на последователната ни политика за настояване за открит, публичен и справедлив съдебен процес от безпристрастен и независим български съд по случая-КТБ, Ви информираме, че днес на 22.04.2015 г. Софийски градски съд (СГС) постанови решение по т.д. № 7549/2014 г.,VI-4 състав, с което обяви неплатежоспособността на КТБ с начална дата 06.11.2014 г., откри производство по несъстоятелност и обяви КТБ в несъстоятелност.

СГС постанови решението си въпреки, че вчера – на 21.04.2015 г., „БРОМАК“ ЕООД подаде чрез СГС до Софийски апелативен съд (САС) частна жалба против Определението на СГС, постановено в открито съдебно заседание по делото, проведено на 15.04.2015 г., с което на акционерите в КТБ бе отказан косвен инцидентен съдебен контрол върху валидността и законосъобразността на Акта на УС на БНБ, с който бе отнет лиценза за банкова дейност на КТБ – Решение № 138/2014 г. на УС на БНБ.

С тази наша частна жалба поискахме от САС да отмени обжалваното Определение на СГС.

В случай, че САС уважи частната ни жалба и отмени Определението на СГС, има два алтернативни варианта:
– или САС ще се произнесе по същество по въпроса на частната ни жалба, като извърши косвен инцидентен съдебен контрол върху валидността и законосъобразността на Акта на УС на БНБ – негово Решение № 138/2014
– или САС ще даде на СГС задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, като ще задължи СГС да извърши косвен инцидентен съдебен контрол.

„БРОМАК“ ЕООД поиска и спиране на горепосоченото т.д. № 7549/2014 г. до произнасянето на САС по частната жалба. Спиране на производството по делото поискахме с отделна молба и от СГС. Очевидно е, че СГС пренебрегна подадените частна жалба и молба за спиране и реши делото без да се съобрази, че по него е постъпила частната жалба и горепосочената молба.

Видно от развитието на случая КТБ до момента и СГС, както и Върховният административен съд (ВАС) предпочете да се произнесе, без да разглежда въпроса за отнемане на лиценза на КТБ по същество. По този начин СГС, както преди него ВАС, лиши българското общество от разкриване на истината по случая КТБ, а законното място на разкриване на тази истина е единствено и само съда.

Освен всичко гореспоменато, един от съдиите по делото е в болничен, но това не възпрепятства неговото произнасяне и постановяването на решение на СГС. Възможно е това негово действие да е продиктувано от статия, публикувана от една от информационните агенции и да представлява опит да бъде опровергана, изнесената в статията информация.

За всяко съществено бъдещо развитие на т.д. № 7549/2014 г. на СГС по несъстоятелността на КТБ, ще продължим да информираме открито и честно българската и международна общественост, чрез Вас – българските медии.”

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.